Jaarverslag 2020 Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre

Covid-19

Door de hele situatie rondom Covid-19 is het een rustig jaar geweest voor de stichting. We zijn het jaar begonnen met een avond voor de vrijwilligers in Januari waarbij de leden elkaar op een informele wijze konden spreken. Al snel hierna volgde de eerste Covid-19 beperkingen. Tijdens de verschillende lockdowns door hebben we nog één samenkomst kunnen plannen. Hierbij werd ook het plan geopperd om nog een uitje te plannen voor de vrijwilligers bij het bedrijf BIAV, echter is deze door de nieuwe maatregelen niet door kunnen gaan. Ook

 

De officiële herdenkingen op de militaire begraafplaats hebben dit jaar ook niet plaatsgevonden waardoor we ook hier geen officiële kranslegging hebben gedaan. De jaarlijkse Static Show op 18 september heeft ook geen doorgang gehad. Dit omdat de maatregelen die toen gelde, de gemeente Eindhoven deed besluiten om het fakkel defilé niet door te laten gaan. Hierdoor was er onder de aangemelde voertuigen minder animo waarop we hebben besloten het geheel af te blazen voor 2020.

 

Door de reisbeperkingen zijn er dit jaar door de stichting geen buitenlandse gasten ontvangen en hebben we geen reizen naar de diverse archieven kunnen ondernemen. We hebben wel online contact gehouden en nieuwe contacten gelegd met diverse familieleden van de slachtoffers op de militaire begraafplaats.

​ 

Adoptieprogramma

Het adoptieprogramma loopt naar alle tevredenheid. Men blijft merken dat er een groot animo is onder de adoptanten, en er liggen dan ook geregeld verse bloemen op de graven van de militaire begraafplaats Valkenswaard. Soms gebeuren er op de begraafplaats enkele zaken die niet geheel in lijn zijn met de regels van het CWGC, maar door de korte lijnen met de hoofd hovenier, worden deze snel naar ieders tevredenheid opgelost.

Omdat alle 222 graven op de begraafplaats al voorzien zijn van een adoptant hebben we een wachtlijst aangemaakt om de 100% adoptiedekking te kunnen behouden. Ondertussen zijn er wel wat verschuivingen geweest, maar de wachtlijst is alleen maar groter geworden. Dit betuigt wel van een groot animo voor het adoptieprogramma, maar betekent wel een lange wachttijd voor de mensen die op deze lijst staan. We adviseren deze mensen wel altijd om de begraafplaats ook zonder adoptie te bezoeken en bloemen te leggen. Betrokkenheid met de militairen van de begraafplaats is namelijk het hoofddoel van het hele programma.

 

Nieuwsbrief

Bij het opzetten van het adoptieprogramma is ook een nieuwsbrief in het leven geroepen. Deze wordt digitaal (als PDF) verstuurd aan de adoptanten en diverse andere geïnteresseerde. Dit jaar hebben we wederom vier uitgaven gepubliceerd. De reacties hierop blijven zeer positief. Hopelijk kunnen we ook in 2021 weer 4 edities publiceren (ieder kwartaal). De aanlevering van nieuwe verhalen is hierbij wel essentieel.

 

Kaarsjes op de oorlogsgraven

Sinds 2015 hebben we in samenwerking met Maarten Sliphorst het evenement “Kaarsjes op de oorlogsgraven” ondersteunt op de militaire begraafplaats in Valkenswaard. Dit jaar was het dus de vijfde keer dat we kaarsen gingen plaatsen op ieder graf op deze begraafplaats. De kaarsen zijn ingekocht door Maarten en de rekening is door de stichting voldaan. Vanwege de Covid-19 beperkingen hebben we ons aan de maatregelen moeten houden van de overheid. In samenspraak met de gemeente Valkenswaard zijn dan de kaarsen ook met een besloten ceremonie aangestoken. Omdat hier verder niemand bij aanwezig kon zijn hebben we foto en film opnamen gemaakt die we via onze sociale media kanalen hebben verspreid.

ANBI

Onze stichting heeft de culturele ANBI-status. Om deze status te behouden moeten we ons aan diverse voorschriften houden. Hieronder valt ook de publicatieverplichting. Veel van de zaken die hieronder vallen zijn reeds geregeld op de website van de stichting.

Social Media

De stichting is actief op diverse social media platforms.

De websites die we hebben zijn:

Verders beheren we ook de domeinnaam: www.valkenswaardbevrijd.nl. Echter hier hebben we nog geen activiteiten op ontwikkeld.

De algemene website (www.erfgoed40-45.nl) heeft wederom een grote upgrade ondergaan. De website is nu gevuld met meer informatie, en zal hopelijk in de toekomst alleen maar blijven uitbreiden. We zijn nog wel hard opzoek naar een vrijwilliger die de websites wil en kan beheren omdat dit op het moment een ondergeschoven kindje blijft door de andere werkzaamheden van de vrijwilligers.

De website www.valkenswaardwarcemetery.nl is al geruime tijd niet meer bijgewerkt en is aan een totale make over toe.

 

Research

Research op het gebied van de Tweede Wereldoorlog is één van de kerntaken van onze stichting. Het afgelopen jaar was het moeilijk om diverse archieven fysiek te bezoeken. Hierdoor is veel onderzoek online gedaan. Dit brengt beperkingen en lange vertragingen met zich mee.

Planning 2021

Afgelopen jaar is één van onze vrijwilligers begonnen aan het schrijven van een boek over de luchtoorlog binnen de gemeentegrenzen van Valkenswaard en Waalre. We hopen dat dit boek onder de vlag van de stichting in 2021 zal verschijnen. Verder zijn er enkele leden bezig met het bestuderen en beschrijven van een dagboek dat aan de stichting is geschonken. Hoe en wanneer we deze informatie openbaar gaan maken is momenteel nog niet bekend maar dit onderzoek zal zeker nog in 2021 vervolgd gaan worden.

 

 Verder staan de volgende jaarlijkse activiteiten nu op het programma:

  • Adoptieprogramma blijven beheren

  • Static Show op de markt 18 september

  • Herdenking 4 mei

  • Herdenking 17 september

  • Kaarsjes op de oorlogsgraven

Financiële staat 2020