Jaarverslag 2019, Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre

Nieuwe leden

In 2019 heeft de stichting wederom 2 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Dit zijn Corné Kolsteren en Theo van de Loo. Corné houdt helpt de stichting op het gebied van planning en coördinatie. Verder helpt hij bij het traceren van informatie en familieleden van de militairen begraven op de Britse begraafplaats, Valkenswaard. Theo is de werkgroep interviews opgestart. Hiervoor interviewt hij diverse mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt. De interviews worden vastgelegd in een verslag zodat deze bewaard blijven voor de toekomstige generaties. Hij heeft in korte tijd al veel nieuwe informatie, foto’s en film boven water weten te krijgen.

Huisstijl

In verband met de activiteiten van 2019 vonden we het tijd om het logo en de huisstijl van de stichting een update te geven. Dit is gebeurd in samenwerking met ontwerpbureau Bonte Raaf. Deze hebben gratis voor de stichting de huisstijl onderhanden genomen.

Adoptieprogramma

In maart 2018 hebben we het startschot gegeven voor het programma met een kick-off op de begraafplaats. Hierna hebben we twee maanden lang alle binnengekomen aanvragen geïnventariseerd voordat we zijn overgegaan met het uitgeven van de eerste certificaten. Dit hebben we gedaan om mensen de tijd te geven om aan te geven waarom zij eventueel een specifiek graf wilden adopteren. In mei 2019 waren alle graven geadopteerd. Hierna zijn nog diverse aanvragen binnengekomen en hebben we een wachtlijst opgesteld. Op deze wijze is de dekking van het adoptieprogramma de komende tijd gegarandeerd.

Het adoptieprogramma is in het leven geroepen om de betrokkenheid van de lokale mensen te vergroten bij de graven op de begraafplaats. Dit is gelukt. De betrokkenheid is te merken aan het grotere aantal bloemen dat werd gelegd op de begraafplaats. Niet alleen bij de officiële herdenkingen, maar het hele jaar door zijn er wel bloemen op diverse graven te vinden. Ook de betrokkenheid op de sociale media is vergroot sinds het opzetten van het programma.

Nieuwsbrief

Bij het opzetten van het adoptieprogramma is ook een nieuwsbrief in het leven geroepen. Deze wordt digitaal (als PDF) verstuurd aan de adoptanten en diverse andere geïnteresseerde. Dit jaar hebben we vier uitgaven gepubliceerd. Dit was in Januari, mei, augustus en oktober. De reacties hierop zijn zeer positief. We zullen hier dan ook in 2020 zeker mee doorgaan. Hopelijk kunnen we dan weer 4 edities publiceren (ieder kwartaal). De aanlevering van nieuwe verhalen is hierbij wel essentieel.

Herdenkingen op de begraafplaats

Alhoewel de officiële herdenkingen niet door ons worden georganiseerd zijn deze wel belangrijk voor ons als stichting. De 4 mei herdenking wordt georganiseerd door de gemeente in samenwerking met het 4 mei comité.

De 17 september herdenking wordt georganiseerd door de bond van Wapenbroeders i.s.m. de gemeente. Hierbij hebben we geholpen bij de opbouw en hebben we namens de stichting een kras gelegd.

Ook dit jaar hebben we weer diverse Britse families attent kunnen maken op deze ceremonies. Diverse families hebben hierop gereageerd en zijn aanwezig geweest. Zeker op 17 september was er een grote delegatie Britten aanwezig op de begraafplaats.

75 jaar bevrijding

De voorbereidingen en uitvoering van de gebeurtenissen en feestelijkheden rondom de viering van 75 jaar bevrijding, hebben de stichting veel tijd en werk gekost. We hebben een grote adviserende rol gespeeld in de voorbereiding van de Gemeente Valkenswaard en de stichting Valkenswaard Viert, om alles in goede banen te leiden.

Als stichting zelf hebben we een expositie opgezet in de Hofnar te Valkenswaard van 14 t/m 21 september. Tijdens deze expositie hebben we de collectie van de stichting en Raimondo Bogaars ten toon gesteld in de vorm van materialen, foto’s en documenten uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast hadden we nog een 40 minuten durende documentaire gemaakt over de bevrijding door de Irish Guards. De expositie is gedurende de hele openstelling drukbezocht. Ook diverse scholen hebben de expositie aangedaan. Voor hen hadden we een speciaal educatief programma opgesteld. De expositie heeft ook diverse nieuwe verhalen opgeleverd en mensen hebben enkele stukken uit de Tweede Wereldoorlog aan de stichting gedoneerd.

Naast de expositie hebben we op 16 september een feestavond georganiseerd voor de gasten die speciaal vanuit het buitenland (op onze uitnodiging) Valkenswaard hadden aangedaan voor de vieringen. Dit waren veelal familieleden van de militairen begraven op de Britse begraafplaats, familieleden van veteranen die betrokken waren bij de bevrijding, een delegatie van de Irish Guards en de veteranen Tom Twite en Eric Parks. De feestavond bestond uit een kort formeel gedeelte ingeleid door de stichting en de burgemeester en daarnaast muziek, entertainment, een buffet en diverse drankjes.

Boek “The road to Valkenswaard”

Van het boek van de stichting hebben we in 2019 weer diverse exemplaren kunnen verstrekken aan de familieleden van de militairen beschreven in het boek. Daarnaast hebben we nog diverse exemplaren kunnen verkopen, wat ten goede komt van de stichtingskas. Echter de verkoop van Engelstalige exemplaren blijft achter op de aantallen van het reeds uitverkochte Nederlandstalige exemplaar. Dit houdt in dat we actief moeten gaan kijken naar nieuwe distributiekanalen.

Gasten

In 2019 hebben we veel familieleden van gesneuvelde militairen mogen ontvangen. Deze hebben we opgevangen en een zo goed mogelijk programma geboden. Dit programma is vaak afhankelijk van hun tijdschema. Zo zijn er families geweest die we even gesproken hebben tijdens een kopje koffie en een rondgang op de begraafplaats. En er zijn families geweest die we rond hebben geleid door de regio, naar belangrijke plaatsen waar gevochten is in de oorlog, of waar hun familielid is overleden. Ook in 2020 zullen we dit soort activiteiten blijven doen.

Kaarsjes op de oorlogsgraven

Sinds 2015 hebben we in samenwerking met Maarten Sliphorst het evenement “Kaarsjes op de oorlogsgraven” ondersteunt op de militaire begraafplaats in Valkenswaard. Dit jaar was het dus de vierde keer dat we kaarsen gingen plaatsen op ieder graf op deze begraafplaats. De kaarsen zijn ingekocht door Maarten en de rekening is door de stichting voldaan. Op de begraafplaats was een donatiekist aanwezig waarin mensen konden doneren aan de stichting. Hier is veel gebruik van gemaakt. Door de aanwezigheid van veel adoptanten was er een grote opkomst bij de “ceremonie”. De kaarsen branden in een recordtempo. Bij het opruimen konden we concluderen dat het weer (wind) ons goed gezind was. Net als het jaar daarvoor waren bijna alle kaarsen opgebrand. Er zijn dan ook geen kaarsen over voor volgend jaar. Maarten zijn familie hadden gezorgd voor koffie en koek.

ANBI

Onze stichting heeft de culturele ANBI-status. Om deze status te behouden moeten we ons aan diverse voorschriften houden. Hieronder valt ook de publicatieverplichting. Veel van de zaken die hieronder vallen zijn reeds geregeld op de website van de stichting.

Social Media

De stichting is actief op diverse social media platforms.

De websites die we hebben zijn:

Verders beheren we ook de domeinnaam: www.valkenswaardbevrijd.nl. Echter hier hebben we nog geen activiteiten op ontwikkeld.

De algemene website (www.erfgoed40-45.nl) heeft een grote upgrade ondergaan. De website is nu overzichtelijker en beter benaderbaar.

Research

Research op het gebied van de Tweede Wereldoorlog is één van de kerntaken van onze stichting. Door alle activiteiten rondom de activiteiten van 75 jaar bevrijding is het in de eerste helft van het jaar hier weinig tijd voor geweest. Echter na de september maand is dit weer goed opgepakt. Ook door de inbreng van de nieuwe leden is er weer op het vlak van research veel gebeurd en zijn er diverse zaken aan het licht gekomen die het onderzoeken waard zijn.

Planning 2020

2020 zal een minder druk jaar worden voor de stichting ten opzichte van 2019. De volgende activiteiten staan tot nu op het programma:

  • Adoptieprogramma blijven beheren

  • Static Show op de markt 18 september

  • Herdenking 4 mei

  • Herdenking 17 september

  • Kaarsjes op de oorlogsgraven

 

Financieel jaaroverzicht