Jaarverslag 2018, Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre

Nieuwe leden

In 2018 (eind 2017) heeft de stichting 2 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Dit zijn Arno Smits en Marcel Boven. Beide zetten zich in voor het Valkenswaard War Cemetery Adoptie Programma (VWCAP). Verder verlenen ze nog andere hand en spandiensten voor de stichting. Zo maakt Arno vaak foto’s voor de website/facebook van de evenementen. Marcel vertegenwoordigd de stichting bij diverse evenementen en veteranen aangelegenheden. Momenteel hebben we een oproep lopen in de hoop nog extra vrijwilligers te vinden voor de stichting. Hierop heeft Corné Kolsteren gereageerd. Hij wil ons helpen met sponsoring activiteiten en verdere hand en spandiensten. Ook Chantal Biljard heeft aangegeven te willen helpen met eventuele sponsoractiviteiten. We zijn nu nog dringend op zoek naar vrijwilligers die willen filmen/ editen en een webdesigner/ webbeheerder. Dit om onze activiteiten te verbeteren dan wel uit te breiden.

Adoptieprogramma

Al in 2016 is de stichting begonnen met het plannen en organiseren voor het opzetten voor een hernieuwd adoptieprogramma voor de Britse begraafplaats in Valkenswaard (Valkenswaard War Cemetery). Begin 2018 hebben we de laatste punten kunnen afronden en zijn we tot goede afspraken gekomen met de gemeenten Bergeijk en Valkenswaard en met de CWGC. In maart 2018 hebben we het startschot gegeven voor het programma met een kick-off op de begraafplaats waarbij we de lokale pers hadden uitgenodigd. Hierna hebben we twee maanden lang alle binnengekomen aanvragen geïnventariseerd voordat we zijn over gegaan met het uitgeven van de eerste certificaten. Dit hebben we gedaan om mensen de tijd te geven om aan te geven waarom zij eventueel een specifiek graf wilden adopteren. Veel langer konden we niet wachten aangezien we voor dodenherdenking (4 mei 2018), de certificaten bij de adoptanten thuis wilden hebben. De interesse was zeker in het begin erg groot. Later drupte het hele jaar nog nieuwe aanvragen binnen. Dit resulteert dat op dit moment (29-12-2018) 156 van de 222 graven zijn geadopteerd.

Het adoptieprogramma is in het leven geroepen om de betrokkenheid van de lokale mensen te vergroten bij de graven op de begraafplaats. Dit is gelukt. De betrokkenheid is te merken aan het grotere aantal bloemen dat werd gelegd op de begraafplaats. Niet alleen bij de officiële herdenkingen, maar het hele jaar door zijn er wel bloemen op diverse graven te vinden. Ook de betrokkenheid op social media is vergroot sinds het opzetten van het programma. Verder was de opkomst bij het zetten van de kaarsjes op kerstavond onverwacht groot.

We hopen volgend jaar de betrokkenheid nog verder te vergroten waardoor hopelijk alle 222 graven geadopteerd zullen worden.

Nieuwsbrief

Bij het opzetten van het adoptieprogramma is ook een nieuwsbrief in het leven geroepen. Deze wordt digitaal (als PDF) verstuurd aan de adoptanten en diverse andere geïnteresseerde. Dit jaar hebben we de eerste drie exemplaren gepubliceerd. Dit was in mei, augustus en oktober. De reacties hierop zijn zeer positief. We zullen hier dan ook voorlopig zeker mee doorgaan. Hopelijk kunnen we volgend jaar 4 edities publiceren (ieder kwartaal). De aanlevering van nieuwe verhalen is hierbij wel essentieel.

Herdenkingen op de begraafplaats

Alhoewel de officiële herdenkingen niet door ons worden georganiseerd zijn deze wel belangrijk voor ons als stichting. De 4 mei herdenking wordt georganiseerd door de gemeente in samenwerking met het 4 mei comité. Dit jaar hebben we hierbij onze Britse gasten (de familie van Wheater) begeleid en aangemeld.

De 17 september herdenking wordt georganiseerd door de bond van Wapenbroeders i.s.m. de gemeente. Hierbij hebben we geholpen bij de opbouw en hebben we namens de stichting een kras gelegd.

Open dag B-Cie

De B-Cie had ervoor gekozen om niet als andere jaren een pop-up museum te organiseren maar een open dag op hun eigen terrein. Wij als stichting waren gevraagd hierbij aanwezig te zijn. Dit hebben we gedaan en we hebben de activiteiten van de stichting hierbij gepromoot. De hele dag door hebben we wel aanloop gehad en we hebben diverse mensen kunnen informeren.

18 september

Op 18 september hielden we onze jaarlijkse activiteit, de static show op de markt van Valkenswaard. Hierbij hebben we naast de voertuigen van Wheels zelf een informatiestand waarbij we niet alleen het publiek informeren over de geschiedenis en de activiteiten van de stichting, maar ook is dit een plek waar mensen hun verhaal komen vertellen. Door het goede weer was er de hele dag een grote aanloop. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het dit jaar wederom een groot succes was. In 2019 organiseren we het evenement niet i.v.m. alle andere activiteiten die er in dezelfde periode plaatsvinden. De vergunning is omgezet van een eenmalig naar een vaste vergunning die vijf jaar geldig is. We hoeven slechts te melden als we de activiteit weer laten plaatsvinden op 18 september.

Boek “The road to Valkenswaard”

De stichting heeft in het begin van 2018 een sponsor gevonden in Brokking Advocatuur en mediation. Zij hadden aangeboden om te willen sponsoren, zodat het boek “De weg naar Valkenswaard” van Raimondo Bogaars onze secretaris, vertaald kon worden naar het Engels. De kosten zaten hem in de drukkosten en voor een groot deel in de vertaling. De vertaling is gedaan door een commercieel vertalingsbureau en is belangeloos nagelezen door Sir Sebastian Roberts en Rev. Matthew Hutton. De opmaak is belangeloos door Raimondo Bogaars gedaan. De opbrengst van het Engelstalige boek dat “The Road to Valkenswaard” is gaan heten, is geheel voor de stichting. Dit geeft ook de mogelijkheid om de nabestaande van de militairen in het boek, kosteloos een exemplaar aan te bieden. Dit is al op redelijke schaal gebeurt. Het Nederlandstalige boek is ondertussen uitverkocht waardoor hopelijk de animo voor het Engelstalige exemplaar zal toenemen. Het eerste exemplaar is op 18 september 2018 aangeboden aan de burgemeesters en wethouders.

Speldjes

Voor de herdenkingen in 2018 hebben we speldjes laten produceren. Deze bestaan uit een poppy, een Nederlandse vlag en de tekst “Valkenswaard War Cemetery”. Deze gebruiken we als relatiegeschenk voor gasten en andere relaties. Verder hebben we ze ook tegen een gering tarief in de verkoop om zo onze financiële middelen te onderhouden.

Gasten

Ook in 2018 hebben we weer diverse familieleden van gesneuvelde militairen mogen ontvangen. Deze hebben we opgevangen en een zo goed mogelijk programma geboden. Dit programma is vaak afhankelijk van hun tijdschema. Zo zijn er families geweest die we even gesproken hebben tijdens een kopje koffie en een rondgang op de begraafplaats. En er zijn families geweest die we rond hebben geleid door de regio, naar belangrijke plaatsen waar gevochten is in de oorlog, of waar hun familielid is overleden. In 2019 zal dit soort van activiteiten erg toe gaan nemen. We hopen hiervan meer vast te gaan leggen met foto’s/ video.

Kaarsjes op de oorlogsgraven

Sinds 2015 hebben we in samenwerking met Maarten Sliphorst het evenement “Kaarsjes op de oorlogsgraven” ondersteunt op de militaire begraafplaats in Valkenswaard. Dit jaar was het dus de derde keer dat we kaarsen gingen plaatsen op ieder graf op deze begraafplaats. De kaarsen zijn ingekocht door Maarten en de rekening is door de stichting voldaan. Op de begraafplaats was een donatiekist aanwezig waarin mensen konden doneren aan de stichting. Hier is veel gebruik van gemaakt. Door de aanwezigheid van veel adoptanten was er een grote opkomst bij de “ceremonie”. De kaarsen branden in een recordtempo. Bij het opruimen konden we concluderen dat het weer (wind) ons goed gezind was. Voor het eerst waren alle kaarsen opgebrand. Er zijn dan ook geen kaarsen over voor volgend jaar. Maarten zijn familie hadden gezorgd voor koffie en koek. Ook zij waren niet berekend op de grote opkomst. Voor volgend jaar moeten we even kijken wat we hiermee kunnen.

ANBI

Onze stichting heft inmiddels de culturele ANBI status. Om deze status te behouden moeten we ons aan diverse voorschriften houden. Hieronder valt ook de publicatieverplichting. Veel van de zaken die hieronder vallen zijn reeds geregeld op de website van de stichting. Echter dit jaar zullen daar voor het eerst ook de volgende twee zaken bij moeten komen:

  • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;

  • De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting.

 

Social Media

De stichting is actief op diverse social media platforms.

De websites die we hebben zijn:

Hierbij hebben we onlangs ook de domeinnaam: www.valkenswaardbevrijd.nl geclaimd. Hopelijk kunnen we hierop in 2019 wat activiteiten uitbreiden.

Research

Research op het gebied van de Tweede Wereldoorlog is één van de kerntaken van onze stichting. Door alle activiteiten, zoals de vertaling van het boek, het adoptie programma en de planning voor de 2019 activiteiten is dit minder gebeurt dan voorgaande jaren. Hopelijk kunnen we dit door het aantrekken van nieuwe vrijwilligers en het maken van deeltaken in de activiteiten weer meer tijd voor creëren.

Planning 2019

2019 beloofd een druk jaar te worden voor de stichting. De volgende activiteiten staan tot nu op het programma:

  • Adoptieprogramma

  • 75 jaar Market Garden

  • Herdenking 4 mei

  • Kaarsjes op de oorlogsgraven

Hierbij zal het tweede punt het meeste van de stichting vragen.

Financieel jaaroverzicht